Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp

06/12/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Chiều ngày 04/12, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Ông Phạm Văn Phong - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
Cũng trong dịp này, ông Phạm Quang Huy, Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên và Chuyên nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Ông Nguyễn Minh Tâm - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Phát biểu tại buổi lễ trao Quyết định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Văn Dương kỳ vọng trên cương vị mới, các cán bộ vừa được bổ nhiệm sẽ phát huy năng lực lãnh đạo, sở trường, đoàn kết nội bộ để đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.
Lê Duyên – Văn phòng Sở Tư pháp