Hội đàm thường niên giữa hai STP tỉnh Phông Sa Ly và tỉnh Điện Biên

15/11/2017
Hội đàm thường niên giữa hai STP tỉnh Phông Sa Ly và tỉnh Điện Biên
Ngày 07 tháng 11 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly đã tổ chức Hội đàm thường niên với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên nhằm tiếp tục thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên - nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly - nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13/10/2013 tại tỉnh Điện Biên.

Trong bầu không khí vui mừng, phấn khởi “ Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào năm 2017” Đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên làm Trưởng đoàn Đoàn từ ngày 06 đến ngày 08/11/2017 sang thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly.
Tham dự Hội đàm gồm các đại biểu của Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và Lãnh đạo Sở cùng đại diện Trưởng, phó các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly do đồng chí Phon Xay Òn Xả - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly làm Trưởng đoàn. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ về thực hiện công tác tư pháp của mỗi tỉnh trong năm 2017 ký ngày 30/5/2016 tại tỉnh Điện Biên; đồng thời trao đổi những bài học kinh nghiệm đã đạt được của mỗi bên trong một số lĩnh vực  tư pháp như: Phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý…; cùng thống nhất phương hướng năm 2018 về quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tư pháp giữa hai Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly và Điện Biên.
Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí Phon Xay Òn Xả đã đánh giá cao chuyến sang thăm và làm việc cũng như bày tỏ niềm vui mừng với những kết quả đạt được trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Sở Tư pháp trong thời gian qua và mong muốn truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện ngày càng thắt chặt hơn nữa.
Kết thúc buổi Hội đàm, hai bên đã nhất trí ký Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly và Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên trong thời gian tới với nguyên tắc “ Phù hợp với pháp luật mỗi bên trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau”.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã đến chào xã giao Lãnh đạo tỉnh Phông Sa Ly, đi thăm quan các điểm danh lam lam thắng cảnh và di tích lịch sử của tỉnh bạn:Tháp Phu Phạ, Đồi chè cổ thụ  tỉnh Phông Sa Ly.
                                   Xuân Hường- VP Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên