Ninh Bình: Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

14/11/2017
Ninh Bình: Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Thực hiện kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Trong năm 2017, các sở, ngành và UBND cấp huyện đã tổ chức 510 hội nghị, tọa đàm tuyên truyền về Luật xử lý vi phạm hành chính cho hàng nghìn lượt người tham dự; phát sóng 102 chuyên mục và đã xây dựng các chuyên mục cụ thể như “pháp luật và đời sống”, “hỏi đáp pháp luật” về xử lý vi phạm hành chính trên hệ thống đài truyền thanh 3 cấp, cấp phát 77 đầu sách, 196 bộ tài liệu.
Tình hình xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như công thương, an ninh trật tự và an toàn xã hội, lĩnh vực y tế, tài chính, giao thông, lĩnh vực tài nguyên môi trường, lĩnh vực lao động và lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn…với tổng số 9.233 vụ vi phạm hành chính, trong đó có 8.883 vụ đã bị xử phạt, 296 vụ chưa xử phạt; có 54 vụ chuyển xử lý bằng hình thức khác, trong đó có 20 vụ truy cứu trách nhiệm hình sự; 34 vụ áp dụng biện pháp thay thế đối với người chưa thành niên; với 9.757 cá nhân và 355 tổ chức bị xử phạt; đã ban hành 9.247 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó đã thi hành 8.684 quyết định, còn 633 quyết định chưa được thi hành; số quyết định hoãn, miễn thi hành phạt tiền là 07 quyết định, trong đó có 01 quyết định bị cưỡng chế thi hành; với tổng số tiền phạt là 12.129.005.000 đồng, số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị thu là 5.379.907.000 đồng; Các hình thức xử phạt thường xuyên được áp dụng là hình thức phạt tiền với 6.283 quyết định, cảnh cáo 326 quyết định; Việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Biện pháp thường xuyên được áp dụng là khôi phục lại tình trạng ban đầu 175 quyết định; biện pháp ít được áp dụng là tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại, văn hóa phẩm có nội dung độc hại 05 quyết định; Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính: Biện pháp thường xuyên được áp dụng là tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề 3.311 quyết định, biện pháp ít được áp dụng là áp giải người vi phạm 03 quyết định.
Trong năm 2017, có 686 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, trong đó biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 360 đối tượng, biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 30 đối tượng, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 20 đối tượng, biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 276 đối tượng; với tổng là 671 đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, trong đó: có 412 đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục thường xuyên tại xã, phường, thị trấn, có 259 đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quyết định của TAND cấp huyện, có 13 đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, có 246 đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...
Đoàn Thị Ngọc Hải