Trao đổi, hoàn thiện kết quả báo cáo rà soát các quy định của BLDS 2015 với các VBQPPL có liên quan

04/06/2018
Trao đổi, hoàn thiện kết quả báo cáo rà soát các quy định của BLDS 2015 với các VBQPPL có liên quan
Thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển Lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD), Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức Hội thảo “Trao đổi, hoàn thiện kết quả báo cáo rà soát các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan”.
Tham dự Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương như: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái; Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình; Sở Tư pháp Vĩnh Phúc; Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; Trường Đại học Đà Lạt; Trường Đại học Luật Huế; Khoa luật - Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Luật - Trường Đại học Ngoại Thương; Khoa Luật - ĐHQGHN; Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ; Khoa Luật - Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN; Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Về phía Bộ Tư pháp có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (chủ trì Hội thảo) và đại diện các đơn vị thuộc Bộ: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Trường Trung cấp Luật Tây Bắc; Trường Trung cấp Luật Đồng Hới; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Học Viện Tư pháp; Trường Đại học Luật Hà Nội; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Cục Bổ trợ tư pháp; Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính; Vụ Pháp luật quốc tế.
Hội thảo nhận được sự tham gia ý kiến chuyên sâu và sôi nổi của các đại biểu đối với kết quả báo cáo rà soát các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn trong quá trình triển khai thi hành Bộ luật dân sự thời gian qua; tính thống nhất, đồng bộ trong các quy định pháp luật chuyên ngành, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: tín dụng, ngân hàng, giao dịch bảo đảm; thương mại, bảo vệ người tiêu dùng; sở hữu trí tuệ...
Thông qua 33 lượt trao đổi các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã có những góp ý thẳng thắn, cởi mở đối với kết quả báo cáo rà soát và nêu ý kiến về các vấn đề phát sinh trên thực tiễn thời gian qua như: Đăng ký xe máy là đăng ký quyền sở hữu hay đăng ký lưu thông; Dùng tiền ảo, tài sản ảo để trao đổi mua bán; việc ghi tên chủ sở hữu trên giấy phép đăng ký xe máy đối với tài sản chung của vợ chồng; xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bảo lãnh cho nghĩa vụ của người khác; cách tính thời hạn cho vay tại các tổ chức tín dụng; chủ thể tham gia quan hệ pháp luật… Qua đó đề xuất những giải pháp trước mắt và lâu dài trong việc thực thi các quy định của BLDS và pháp luật có liên quan.
Qua Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Tú cho rằng những vấn đề các đại biểu nêu sẽ được tổng hợp trong việc hoàn thiện kết quả rà soát các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; phục vụ các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, trước mắt là góp phần xây dựng các đề án mà Bộ Tư pháp được giao tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngô Thu Trang