Thông báo về việc nghỉ Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012, Bộ thông báo việc tổ chức nghỉ Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2017 tại cơ quan Bộ như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được nghỉ Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 từ ngày 30/4 đến hết ngày 01/5/2016. Do ngày 30/4 trùng vào Chủ Nhật, nên lịch nghỉ 2 ngày Lễ trên sẽ được cộng thêm 01 ngày liền kề. Nếu tính cả thứ Bảy (29/4), người lao động được nghỉ liền 04 ngày (Từ 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017).
2. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thu xếp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ lễ theo đúng chế độ; phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau ngày nghỉ lễ.
3. Thanh tra Bộ thông báo việc nghỉ tiếp công dân trong ngày nghỉ lễ tại trụ sở tiếp công dân.
4. Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo việc nghỉ lễ đến toàn Ngành Thi hành án dân sự.
5. Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trụ sở riêng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trực tại cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm  trật tự, an ninh trong ngày nghỉ lễ./.
 
File đính kèm