Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp, số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội;
Thời gian: 8h00 ngày 17/8/2018 (thứ Sáu).