Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện

Theo thông báo ngày 01/8/2018 của Công ty Điện lực Ba Đình thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bộ Tư pháp 1 và 2 để sửa chữa, cải tạo lưới điện.
Thời gian tạm ngừng cấp điện từ 8h30 phút đến 12h ngày 12/8/2018 (Chủ nhật).
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết chủ động bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp.