Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 ( 29/08/2017)

Thực hiện Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017; Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 để các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan.

Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 ( 22/06/2017)

Thực hiện trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 20/6/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2076/BTP-PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam và hướng dẫn tổ chức Ngày pháp luật năm 2016 ( 01/08/2016)

Ngày 27/7/2016, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2496/BTP - PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 và Quyết định số 1583/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

Hà Nội: Sáng tạo nhiều hoạt động để hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 ( 12/11/2015)

Là “nơi khởi nguồn” của sáng kiến Ngày Pháp luật, trong năm thứ 3 triển khai Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Hà Nội tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình này một cách hiệu quả và đầy ấn tượng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.Hà Nội Hồ Xuân Hương xung quanh việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 của Hà Nội.

Bộ Tư pháp thông tin về các tổ chức, cá nhân đạt giải, tham dự buổi Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp ( 05/11/2015)

Ngày 04/11/2015 Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã ban hành Công văn số 4071/BTC về việc thông tin về các tổ chức, cá nhân đạt giải, tham dự buổi Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp.

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 05/11/2015)

Sáng ngày 03/11/2015, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. Tới dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Đồng chí Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 và giới thiệu văn bản pháp luật mới . ( 05/11/2015)

Thực hiện Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2015, sáng ngày 04/11/2015, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 và giới thiệu văn bản pháp luật mới .

Tuyên Quang: Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ( 04/11/2015)

Ngày 30/10/2015, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì Hội nghị.

Đắk Nông: hưởng ứng tích cực “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015”. ( 04/11/2015)

Hưởng ứng tích cực Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015; Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Kế hoạch số 380/KH-UBND, ngày 02/9/2015 về việc Triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Ngày pháp luật năm 2015.