Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

04/06/2013

Theo Nghị định, những người đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi; đang chấp hành án tù giam, tù chung thân hoặc bị kết án về một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia; bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân, danh hiệu dân quân tự vệ; bị buộc thôi việc thì không áp dụng những quy định trong Nghị định này

Thân nhân người có công được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như sau:

- Thân nhân của một, hai, ba liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng tương ứng bằng một, hai, ba lần mức chuẩn; Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn. Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

- Thân nhân của hai người có công từ trần trở lên được hưởng tối đa hai suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

- Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công từ trần trở lên chỉ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của một liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất hàng tháng của một người có công từ trần; Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đồng thời là thân nhân của người có công từ trần chỉ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ.

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 được hưởng các chế độ ưu đãi kể từ ngày có quyết định công nhận, gồm: Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng; được cấp tiền mua báo Nhân dân hàng ngày, được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa tinh thần phù hợp với điều kiện nơi cư trú. Khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng 8/1945 được trợ cấp hàng tháng và được cấp tiền mua báo Nhân dân hàng ngày, được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa tinh thần phù hợp với điều kiện nơi cư trú. Khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

Nghị định quy định 08 trường hợp được xem xét xác nhận là liệt sĩ: Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá; Trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự; Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên chết do vết thương tái phát có xác nhận của cơ sở y tế

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương có người hy sinh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ.

Người được Nhà nước phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì được trợ cấp một lần và được hưởng phụ cấp hàng tháng kể từ ngày được phong tặng, nếu sống cùng gia đình thì được hưởng trợ cấp người phục vụ (mức trợ cấp phục vụ hàng tháng bằng một lần mức chuẩn từ ngày Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”).

Người được Chủ tịch nước cấp Bằng “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ kháng chiến thì được trợ cấp hàng tháng. Khi chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

Thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng, nếu sống cùng gia đình thì được hưởng trợ cấp người phục vụ. Thương binh được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 5% đến dưới 21% được hưởng trợ cấp một lần. Khi thương binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng, nếu sống ở gia đình thì được hưởng trợ cấp người phục vụ. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên có kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Nghị định cũng quy định điều kiện xác nhận và chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng. Theo đó, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà suy giảm khả năng lao động từ 21% - 40% thì được trợ cấp hàng tháng bằng 0,76 lần mức chuẩn; suy giảm khả năng lao động từ 41% - 60%  được trợ cấp bằng 1,27 lần mức chuẩn; suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80% được trợ cấp bằng 1,78 lần mức chuẩn; suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được trợ cấp bằng 2,28 lần mức chuẩn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2013. Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2013.

Bãi bỏ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ; Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: