Họp thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

30/08/2013
Họp thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
Chiều ngày 29/8/2013, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế - Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã dự và chủ trì cuộc họp thẩm định.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước được xây dựng nhằm thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011, thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” được ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm dự thảo Quyết định được sử dụng làm căn cứ cho các Bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty xây dựng phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hiện có thuộc lĩnh vực mình quản lý trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại cuộc họp thẩm định, các thành viên hội đồng thẩm định bao gồm đại diện đến từ một số Bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp, Bộ Quốc phòng và một số Doanh nghiệp nhà nước: Tập đoàn Bưu chính, viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã có những nhận xét góp ý về dự thảo Quyết định, nội dung góp ý liên quan chủ yếu đến những vấn đề như: Đối tượng phải thực hiện phân loại sắp xếp theo dự thảo Quyết định; Các ngành nghề, lĩnh vực mà Nhà nước sẽ nắm giữ 100%, trên 75%, trên 65%....cũng như các vấn đề khác của Quyết định này liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Chính phủ.

Kết thúc phiên họp thẩm định, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã nhất trí với sự cần thiết ban hành Quyết định nhằm thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011, tuy nhiên Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định cần nghiên cứu, chỉnh sửa Bản Báo cáo đánh giá tác động của văn bản một cách sâu sắc hơn, khoa học hơn, đồng thời đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định để có những điều chỉnh cho phù hợp tại dự thảo Quyết định, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi trên thực tế. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đã chỉ đạo đơn vị chủ trì thẩm định (Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế) nhanh chóng nghiên cứu, hoàn thiện và xây dựng báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ.

Tuấn Linh – Vụ PLDSKT