Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2013

14/02/2016
Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2013
Tại huyện Kim Bôi, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2013 với các Phòng Tư pháp cấp huyện. Đồng chí Quách Đình Minh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Vũ Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi và đại diện các cơ quan khối Nội chính huyện Kim Bôi.

Trong quý I/2013, các đơn vị trong ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tập trung triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác (nổi bật nhất là công tác phổ biến pháp luật; xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật; hành chính tư pháp; trợ giúp pháp lý). Trong đó, toàn ngành đã thẩm định 93 dự thảo văn bản pháp luật; tham gia soạn thảo 15 văn bản; đóng góp ý kiến 21 dự thảo văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 31 văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức 449 Hội nghị và họp lồng ghép tuyên truyền pháp luật để triển khai các văn bản pháp luật đến trên 37.000 lượt người. Tổ chức 23 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 38 địa bàn thuộc các huyện: Lạc Thủy, Lạc Sơn, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Mai Châu; tư vấn pháp luật cho trên 400 trường hợp và tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.300 lượt người. Triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và hoàn thành tổng kết,  báo cáo thực tiễn thi hành Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn. Đặc biệt, trong quý I/2013, các đơn vị trong ngành (nhất là cơ quan Sở) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Tại Hội nghị, các ý kiến của một số Phòng Tư pháp cấp huyện về vướng mắc trong thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến pháp luật; sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại cơ sở đã được các Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp giải đáp, hướng dẫn kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Quách Đình Minh đã biểu dương nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp; đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra văn bản thi hành pháp luật. Ngay trong quý II/2013, cần tập trung tham gia lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính; Thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kiểm soát thủ tục hành chính; Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành Tư pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương với chất lượng, hiệu quả cao nhất./.

Minh Ngọc