Có tổng số: 487 thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án (cấp huyện) Bộ Tư Pháp
 • Chi cục thi hành án dân sự
 • Thi hành án dân sự
2. Trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ để thi hành án (cấp huyện) Bộ Tư Pháp
 • Chi cục thi hành án dân sự
 • Thi hành án dân sự
3. Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
 • Phòng thi hành án cấp quân khu
 • Thi hành án dân sự
4. Trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ để thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
 • Phòng thi hành án cấp quân khu
 • Thi hành án dân sự
5. Miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
 • Thi hành án dân sự
6. Từ chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
 • Thi hành án dân sự
7. Bổ nhiệm lại đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
 • Thi hành án dân sự
8. Bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
 • Thi hành án dân sự
9. Bổ nhiệm đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
 • Thi hành án dân sự
10. Bổ nhiệm đối với lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư Pháp
 • Cục Thi hành án dân sự
 • Thi hành án dân sự