Có tổng số: 527 thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Đăng ký thay đổi thông tin về khách hàng thường xuyên (trừ tàu bay, tàu biển) Bộ Tư pháp
 • Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
2. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tư pháp
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và Môi trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với nơi chưa thành lập hoặc không thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất), Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn theo uỷ quyền
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
3. Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Trợ giúp pháp lý
4. Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Trợ giúp pháp lý
5. Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Trợ giúp pháp lý
6. Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp
 • Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý
 • Trợ giúp pháp lý
7. Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Bộ Tư pháp
 • UBND cấp huyện
 • Hành chính tư pháp
8. Đăng ký khách hàng thường xuyên (trừ tàu bay, tàu biển) Bộ Tư pháp
 • Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
9. Yêu cầu cung cấp thông tin là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Uỷ ban nhân dân cấp xã Bộ Tư pháp
 • Uỷ ban nhân dân cấp xã
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm
10. Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Hành chính tư pháp