Đoàn đi thực tế sáng tác ca khúc về Ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 21/8, Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp cùng với một số nhạc sỹ lão thành thuộc Hội Nhạc sỹ Việt Nam trở lại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong chuyến đi thực tế sáng tác ca khúc về Ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham gia đoàn có Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Xuân Tùng và nhạc sĩ Cát Vận, nguyên Trưởng ban Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc và báo chí.