Kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 2 năm 2014

Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-BTP ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại một số đơn vị thuộc Bộ năm 2014, ngày 19/11/2014, tại Bộ Tư pháp, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính do đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) đợt 2 năm 2014 đối với ba đơn vị là: Cục Bồi thường nhà nước, Cục Con nuôi và Cục Kiểm tra văn bản QPPL.